Monday, October 1, 2012

KEM PEMANTAPAN AL-QURAN


SKTM Selasa 2 Oktober 2012.
Kem Pemantapan Al-Quran dan Pertandingan Pakaian Beragam Berasaskan Surat Khabar Lama mengisi program Post UPSR 2012. Kem Pemantapan Al-Quran yang dilaksanakan mulai awal pagi bertujuan untuk memantapkan lagi bacaan al-Quran dalam kalangan murid tahun 6. Melaluinya juga murid-murid yang telah khatam al-Quran membimbing rakan-rakan lain yang belum mahir membaca al-Quran. Program dikendalikan oleh guru Pendidikan Islam manakala Pertandingan Pakaian Beragam Berasaskan Surat Khabar Lama dikendalikan oleh guru-guru tahun 6.(lihat foto)

No comments:

Post a Comment